องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ยินดีต้อนรับ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ https://line.me/ti/g/-XgPnh_Mek

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ อบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล ITA
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

                     การศึกษา

                     ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน โรงเรียนบ้านหนองกับ และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีจำนวนเด็กนักเรียน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ดังนี้

                     1. โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสวายตางวน โดยมี นายจเด็ด  ผนิดรัตนากร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

9

9

18

อนุบาล 3

11

11

22

ประถมศึกษาปีที่ 1

14

18

32

ประถมศึกษาปีที่ 2

11

14

25

ประถมศึกษาปีที่ 3

7

15

22

ประถมศึกษาปีที่ 4

19

11

30

ประถมศึกษาปีที่ 5

14

10

24

ประถมศึกษาปีที่ 6

11

14

25

รวม

96

102

198

                     2. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ โดยมี นายชาตรี  เชยรัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

22

17

39

อนุบาล 3

28

37

65

ประถมศึกษาปีที่ 1

21

23

44

ประถมศึกษาปีที่ 2

22

23

45

ประถมศึกษาปีที่ 3

26

34

60

ประถมศึกษาปีที่ 4

21

23

44

ประถมศึกษาปีที่ 5

12

20

32

ประถมศึกษาปีที่ 6

20

37

57

มัธยมศึกษาปีที่ 1

23

27

50

มัธยมศึกษาปีที่ 2

25

21

46

มัธยมศึกษาปีที่ 3

18

16

34

รวม

238

278

516

 

                     3. โรงเรียนบ้านหนองกับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองกับ โดยมี นายอนันท  ปุผาลา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านหนองกับ

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

12

10

22

อนุบาล 3

3

7

10

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

9

14

ประถมศึกษาปีที่ 2

11

13

24

ประถมศึกษาปีที่ 3

6

9

15

ประถมศึกษาปีที่ 4

10

8

18

ประถมศึกษาปีที่ 5

3

7

10

ประถมศึกษาปีที่ 6

8

14

22

รวม

58

77

135

                     4. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ โดยมี นายวิเชียร  เยียวรัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

14

10

24

อนุบาล 3

11

9

20

ประถมศึกษาปีที่ 1

9

11

20

ประถมศึกษาปีที่ 2

9

6

15

ประถมศึกษาปีที่ 3

11

16

27

ประถมศึกษาปีที่ 4

11

16

27

ประถมศึกษาปีที่ 5

12

8

20

ประถมศึกษาปีที่ 6

6

13

19

รวม

83

89

172

                     ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแล จำนวน 4 แห่ง

                     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวายตางวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสวายตางวน ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดตั้งเอง โดยมีครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กรวมกัน จำนวน 3 คน คือ นางประมวล ปัดถามัง เป็นหัวหน้าศูนย์ นางสาวสุภาวดี ถะเกิงสุข และนางสาวกุลวดี อุตราศรี มีจำนวนเด็กเล็กรวม 40 คน แยกเป็น ชาย 23 คน หญิง 17 คน 

                     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอนจากกรมศาสนา โดยมีครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กรวมกัน จำนวน 3 คน คือ นางสาวอาภาพร โสรัมย์รักษาการหัวหน้าศูนย์ นางกนกวรรณ หินชนะ และนางวนิดา ชิวรัมย์ มีจำนวนเด็กเล็กรวม 50 คน แยกเป็น ชาย 25 คน หญิง 25 คน

                     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองกับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองกับ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอนจากกรมศาสนา โดยมีครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กรวมกัน จำนวน 2 คน คือ นางบุญล้วน ทิสารัมย์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ และนางสาวพัชราภรณ์  เสมารัมย์ มีจำนวนเด็กเล็กรวม 21 คน แยกเป็นชาย 10 คน หญิง 11 คน

                     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จัดตั้งเอง โดยมีครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กรวมกัน จำนวน 3 คน คือ นายสมพร โยงรัมย์ เป็นหัวหน้าศูนย์ นางสาวศุภกานต์ ศาลางาม และนางสาวสุรีรัตน์ กิ่งแก้ว มีจำนวนเด็กเล็กรวม 32 คน แยกเป็น ชาย 18 คน หญิง 14 คน    

สายตรงปลัด
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.34.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,892,457

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต
แบบฟอร์มคำร้อง
กองสวัสดิการและสังคม
Email
สนทนา online
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4466-6077   Fax : 0-4466-6077
Email : obt.nongyai@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.