องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ยินดีต้อนรับ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ https://line.me/ti/g/-XgPnh_Mek

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ อบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล ITA
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 2829 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ด้านการเมืองการปกครอง
โครงสร้างส่วนราชการ
สภาพทางสังคม
ระบบพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์ อบต.หนองใหญ่
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
O4 ข้อมูลการติดต่อ
ผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภา
ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา ฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O8 แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งบประมาณ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร
แผนการใช้จ่ายเงิน
016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy
O27การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O24ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O33 การดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
งานกิจการสภา
ประกาศงานสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
หนังสือนัดประชุมสภาท้องถิ่น
หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖-๒๕๖๘)
แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมนูทางขวา
กฎกระทรวงและระเบียบ
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ข้อระเบียบกฎหมาย
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21การขับเคลื่อนจริยธรรม
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กรมส่งเสริมการปกครอง
สหกรณ์ออมทรัพย์
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
อบจ.บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ศูนย์ กกท.จังหวัดบุรีรัมย์
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
กลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คนเทศบาล
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คำขออนุญาตก่อสร้าง
ประกาศข้อบัญญัติ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
เบี้ยยังชีพ
สายตรงปลัด
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.34.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,892,440

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต
แบบฟอร์มคำร้อง
กองสวัสดิการและสังคม
Email
สนทนา online
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4466-6077   Fax : 0-4466-6077
Email : obt.nongyai@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.